[Trí tuệ nhân tạo] Xây dựng không gian trạng thái cho bài toán tìm kiếm A *

Với không gian trạng thái như sau:

Xây dựng không gian trạng thái cần phải xây dựng các Node trước,  có các thuộc tính:

Tiếp theo là các phương thức

Khi sử dụng build không gian trạng thái như sau:và nút click


Kết quả ta có được:


Chúc các bạn thành công!

[Trí tuệ nhân tạo] Xây dựng thuật toán tìm kiếm chiều rộng với không gian trạng thái tìm kiếm mù
Trí tuệ nhân tạo - tinhoccoban.net
Trí tuệ nhân tạo
Thuật toán tìm kiếm chiều rộng được xây dựng như sau:
Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng - tinhoccoban.net

Thiết kế form như sau:

Form áp dụng thuật toán tìm kiếm chiều rộng -tinhoccoban.net

Nội dung bài toán áp dụng như sau:Thì code cho nút "Chieu rong" được viết như sau:


[Trí tuệ nhân tạo] Hướng dẫn xây dựng lớp trạng thái cho tìm kiếm mùĐể xây dựng không gian trạng thái của các thuật toán tìm kiếm mù, chúng ta phân tích một chút. Không gian trạng thái bao gồm các trạng thái và mối quan hệ giữa các trạng thái đó. Các quan hệ có thể có là: quan hệ cha, con.
Vậy mỗi trạng thái có thể được xây dựng như sau:
Các phương thức khởi dựng:
Phương thức khởi dựng mặc định cho trạng thái mù - Tinhococban.net
Phương thức khởi dựng mặc định cho trạng thái mù

Các thuộc tính của trạng thái mù:


Các phương thức của trạng thái mù:

Các phương thức của trạng thái tìm kiếm mù - tinhoccoban.net
Các phương thức của trạng thái tìm kiếm mù

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN