[Tin học đại cương] Mục tiêu cần đạt được của Tin học đại cương.

Tin học đại cương -tinhoccoban.net


Chương 1. Tổng quan về Công nghệ thông tin

Mục tiêu: 

Kiến thức tổng quan

Nội dung:

1.1 Lịch sử hình thành.

1.2 Các lĩnh vực trong CNTT

1.3 Ngành công nghiệp 4.0

1.4 Bài tập cuối chương

Chương 2: Nguyên lý hoạt động của máy tính.

Mục tiêu:

Nắm được các nguyên lý cơ bản của máy tính

Nội dung:

2.1 Kiến trúc máy tính.

2.2 Hệ điều hành

2.3 Hệ đếm

2.4. Dữ liệu

2.5 Cấu trúc file.

2.6 Bài tập cuối chương

Chương 3: Biểu diễn bài toán bằng Công nghệ thông tin.

Mục tiêu:

Biểu diễn các bài toán cơ bản

Nội dung:

3.1. Nguyên tắc chung

3.2 Biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên

3.3 Biểu diễn băng lưu đồ.

3.4 Biểu diễn bằng giả mã.

3.4 Biểu diễn bằng ngôn ngữ lập trình.

3.5 Bài tập cuối chương

Chương 4: Ứng dụng Công nghệ thông tin

Mục tiêu:

Nắm được khái quát về cách triển khai một vấn đề bằng công nghệ thông tin. Nắm được một chương trình lập trình chạy trên máy tính như thế nào và các IDE thường dùng trong lập trình Dev C++, Visual Studio, VMWare, Ultra View, Notepad ++, Sumline Text.....

Biết sử dụng các công cụ phục vụ cho việc học tập: google drive, google classroom, daw.io,...

Nội dung:

4.1 Các ứng dụng chủ chốt

4.2.Các công cụ dành cho học tập

4.3 Nguyên lý ngôn ngữ lập trình.

4.4 Lập trình cấu trúc.

4.5 Bài tập cuối chương

 

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN