[Phân tích thiết kế hệ thống] Cài đặt UML Star.

 Download, tải Star UML full hướng dẫn cài đặt chi tiết phần mềm, giới thiệu cách sử dụng phần mềm thiết kế hệ thống. Công dụng của phần mềm.


StarUML là gì?


StarUML là phần mềm mô hình nền tảng được phát triển bởi MKLab . Phần mềm này hỗ trợ người dùng rất nhiều trong việc thiết kế, vẽ các sơ đồ, hình minh họa. Phần mềm này đặc biệt phù hợp cho việc thiết kế bản mô tả hệ thống.

StarUML là công cụ cực kỳ hữu ích dành cho các nhà thiết kế hệ thống, các devoloper. Sinh viên các ngành kĩ thuật cũng thường phải dùng phần mềm này để thiết kế hệ thổng của mình với các Diagram.

Hình ảnh về thiết kế bằng StarUML - tinhoccoban.net


StarUML là một mô hình nền tảng, là phần mềm hỗ trợ UML (Unified Modeling Language). Nó hỗ trợ các phương pháp tiếp cận MDA (Model Driven Architecture) bằng cách hỗ trợ các khái niệm hồ sơ UML. Tức là StarUML hỗ trợ phân tích và thiết kế hệ thống một điều mà bất cứ dự án nào đều cần có.Ngoài ra dùng StarUML sẽ đảm bảo tối đa hóa năng suất và chất lượng của các dự án phần mềm của bạn. Vì nó cho phép mô hình hóa nên sẽ không phụ thuộc vào người code, ngôn ngữ code hay nền tảng sử dụng. Do mô hình hóa nên rất dễ đọc và dễ hiểu.Một điều mình thích nhất ở StarUML là khả năng tự sinh code từ những mô hình class.


Các Diagram có trong phần mềm:

Class Diagram

Package Diagram

Object Diagram

Composite structure Diagram

Component Diagram

Deployment Diagram

Use Case Diagram

Sequence Diagram

Comunication Diagram

Statechart Diagram

Activity Diagram...

Phần mềm được sử dụng miễn phí. Tuy nhiên cần phải nâng cấp để có toàn bộ tính năng của StarUML.


Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ