[Sử dụng Excel] Hướng dẫn tách họ và tên trong một cột excel thành 2 cột

Dữ liệu nhập trong bảng tính excel, bạn gặp trường hợp sau:
- Dữ liệu cột họ và tên nằm trong một cột.
- Bạn muốn tách dữ liệu họ và tên thành 2 cột: cột Họ đệm và cột tên.
Giả sử bạn có một danh sách như sau:
và bạn muốn tách thành 2 cột như sau:   
Cách làm như sau:
1. Lấy tên đưa vào ô D2, trong ô D2 nhập: =RIGHT(B2,LEN(B2)-FIND("*",SUBSTITUTE(B2," ","*",LEN(B2)-LEN(SUBSTITUTE(B2," ",""))))).
Sau đó kích chuột vào ô D2, đặt chuột vào góc dưới bên phải ô D2 cho đến khi xuất hiện dấu thập đen thì giữ chuột trái kéo đến ô D7. Ta được cột tên.
2. Lấy họ và đệm đưa vào ô C2, trong ô C2 nhập: =LEFT(B2,LEN(B2)-LEN(D2))
Sau đó kích chuột vào ô D2, đặt chuột vào góc dưới bên phải ô D2 cho đến khi xuất hiện dấu thập đen thì giữ chuột trái kéo đến ô D7. Ta được cột tên.
Bạn ẩn cột "Họ và tên" và chỉ còn cột "Họ đệm" và cột "tên".


Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN