[Sử dụng Excel] Hướng dẫn tách họ và tên trong một cột excel thành 2 cột

Dữ liệu nhập trong bảng tính excel, bạn gặp trường hợp sau:
- Dữ liệu cột họ và tên nằm trong một cột.
- Bạn muốn tách dữ liệu họ và tên thành 2 cột: cột Họ đệm và cột tên.
Giả sử bạn có một danh sách như sau:
và bạn muốn tách thành 2 cột như sau:   
Cách làm như sau:
1. Lấy tên đưa vào ô D2, trong ô D2 nhập: =RIGHT(B2,LEN(B2)-FIND("*",SUBSTITUTE(B2," ","*",LEN(B2)-LEN(SUBSTITUTE(B2," ",""))))).
Sau đó kích chuột vào ô D2, đặt chuột vào góc dưới bên phải ô D2 cho đến khi xuất hiện dấu thập đen thì giữ chuột trái kéo đến ô D7. Ta được cột tên.
2. Lấy họ và đệm đưa vào ô C2, trong ô C2 nhập: =LEFT(B2,LEN(B2)-LEN(D2))
Sau đó kích chuột vào ô D2, đặt chuột vào góc dưới bên phải ô D2 cho đến khi xuất hiện dấu thập đen thì giữ chuột trái kéo đến ô D7. Ta được cột tên.
Bạn ẩn cột "Họ và tên" và chỉ còn cột "Họ đệm" và cột "tên".


Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ