[Sử dụng Word] Kỹ thuật trình bày văn bản trong word 2010, 2007

Theo thông tư  Số: 01/2011/TT-BNV 
Điều 5. Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản và vị trí trình bày
1. Khổ giấy
Văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy khổ A4 (210 mm x 297 mm).
Các văn bản như giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển được 
trình bày trên khổ giấy A5 (148 mm x 210 mm) hoặc trên giấy mẫu in sẵn (khổ A5).
Văn bản hành chính được trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4 (định hướng
 bản in theo chiều dài).
Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ 
lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng của trang giấy (định hướng
 bản in theo chiều rộng).
3. Định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4)
Lề trên: cách mép trên từ 20 - 25 mm;
Lề dưới: cách mép dưới từ 20 - 25 mm;
Lề trái: cách mép trái từ 30 - 35 mm;
Lề phải: cách mép phải từ 15 - 20 mm.
           4. Vị trí trình bày các thành phần thể thức văn bản trên một trang giấy khổ A4 được thực hiện theo sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản kèm theo Thông tư này (Phụ lục II). Vị trí trình bày các thành phần thể thức văn bản trên một trang giấy khổ A5 được áp dụng tương tự theo sơ đồ tại Phụ lục trên
1. Khổ giấy A4.
+ Dùng chuột kích vào mũi tên phía dưới bên phải của Page Layout
+ Chọn Paper, trong Paper size chọn A4,  trong Apply to, chọn Whole document.
3. Định lề trang văn bản:
Top: 2 cm, left: 3cm, right: 2 cm, bottom : 2cm

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ