Viết chương trình C++ để in các dòng text đã cho trước

Bài tập

Viết chương trình C++ để in các dòng sau:
Toi la sinh vien nam thu nhat.
Toi dang hoc lap trinh C

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cout/trong C là printf để in các dòng này, như sau:
#include <cstdlib>
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(int argc, char *argv[]) 
{   
  cout<<" Toi moi la sinh vien nam thu nhat.\n"; //trong C là printf
  cout<<" Toi dang hoc lap trinh C.\n"; 
  
  return 0;  }.

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN