[Tự học lập trình C] Viết chương trình C++ để in các dấu sao theo yêu cầu đã cho

Bài tập

Viết chương trình C++ để in các dấu sao theo dạng sau:
*****
*****
*****
*****
*****

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cout với ký hiệu newline ở cuối mỗi lệnh.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  cout<<"*****\n"; //Tương đương: printf trong lập trình C
  cout<<"*****\n"; 
  cout<<"*****\n"; 
  cout<<"*****\n"; 
  cout<<"*****\n"; 
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
}
Quay lại:

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN