[Tự học lập trình C] Viết chương trình C++ để khai báo hai biến nguyên và một biến thực, sau đó in kết quả trên màn hình.

Bài tập

Viết chương trình C++ để khai báo hai biến nguyên, một biến thực và gán các giá trị tương ứng 10, 15 và 12.6 cho chúng. Sau đó in kết quả trên màn hình.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int x; 
  int y; 
  float z; 
  x=10; 
  y=15; 
  z=12.6; 
  cout<<"x="<<x<<"\t"<<"y="<<y<<"\t"<<"z="<<z; 
  cout<<"\n"; 
    
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
} 
Quay lại.

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN