[Tự học lập trình C/C++] Hiển thị ma trận kích thước cho trước

Bài tập

Nhập và hiển thị một ma trận có kích thước là 5x5, trong đó: các phần tử trên đường chéo được điền giá trị 0, các phần tử của tam giác dưới đường chéo được điền các giá trị -1, và ở tam giác trên là được điền với các giá trị 1.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Chúng ta sử dụng mảng hai chiều có kích cỡ là 5x5.
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;

  int main() 
  {  

   int matrix[5][5]; 
   int i,j; 
   for(i=0;i<5;i++) //gan cac gia tri cho ma tran
    for(j=0;j<5;j++){
      if(i==j) matrix[i][j]=0; //neu hang=cot=> thi dien 0 
      else if(i>j) matrix[i][j]=-1; //neu hang>cot=> thi dien -1
      else matrix[i][j]=1; //neu hang<cot=> thì dien 1
       }  
      
   for(i=0;i<5;i++){ //in mang
    for(j=0;j<5;j++) 
      cout<<matrix[i][j]<<"\t"; 
    cout<<"\n";  
    } 
   
   return 0;
   } 
Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN