[Tự học lập trình C/C++] Hiển thị ma trận

Bài tập

Viết chương trình C++ để hiển thị một bảng các số như dưới đây:
12345
67910
1112131415
1617181920
2122232425

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Chúng ta sử dụng mảng hai chiều có kích cỡ là 5x5.
#include<iostream> 
#include<conio.h> 
using namespace std; 
int main() 
  { 
   
   int tArr[5][5]; 
   int i,j;
   for(i=0;i<5;i++) //gan cac gia tri cho mang hai chieu 
    for(j=0;j<=5;j++){ 
      if(i==0) tArr[i][j]=j+1; //dien vao hang dau tien 
      if(i>0 && j==0)
       tArr[i][j]=tArr[i-1][4]+1; //lay cac gia tri cua o cuoi cung trong hang truoc do
      else 
       tArr[i][j]=tArr[i][j-1]+1; //dien vao cac o ke tiep 
       }   
      
   for(i=0;i<5;i++){ //in mang ket qua
    for(j=0;j<5;j++) 
      cout<<tArr[i][j]<<"\t"; 
    cout<<endl;  
    } 
   
   return 0; 
 
  } 
Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN