[Tự học lập trình C/C++] Tính tổng các phần tử trên đường chéo.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập một ma trận vuông 4x4, tính tổng các phần tử trên đường chéo và sau đó in kết quả.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Mình sử dụng kết hợp lệnh IF-ELSE và vòng lặp FOR để nhập dữ liệu và tính, sau đó in kết quả với lệnh count.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
int x;
int A[4][4],sum=0; //doc ma tran.
cout << "Nhap cac phan tu cua ma tran : " << endl;
for(int y=0;y<4;y++)
for (int x=0;x<4;x++)
{
cout << "Phan tu " << x+1 << ", " << y+1 << " la : ";
cin>>A[x][y];
}
//Tinh tong duong cheo.
for(x=0;x<4;x++)
for(int y=0;y<4;y++)
{if(x==y)
sum+=A[x][y];
else if(y==4-(1+1));
sum+=A[x][y];
}
cout << "Tong cua mot trong hai duong cheo la : " << sum;
return 0;
}
Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN