Cập nhật cơ sở dữ liệu mẫu SQL Server 2000 - Học SQL Server

 Giới thiệu

Mẫu Microsoft® SQL Server™ 2000 bo:
·         New versions of two scripts included with SQL Server 2000:
·         Instpubs.sql creates the pubs sample database.
·         Instnwnd.sql creates the Northwind sample database.
·         Pre-built database files that can be attached to an instance of SQL Server 2000:
·         Pubs.mdf and pubs_log.ldf are the data and log files for the pubs sample database.
·         Northwind.mdf and northwind.ldf are the data and log files for the Northwind sample database.
Mẫu Microsoft® SQL Server™ 2000  bao gồm các 2 mẫu dữ liệu có thể sử dụng theo 2 cách sau:
-            Phiên bản mới bao gồm: (Instpubs.sql: mẫu dữ liệu pubs  và Instnwnd.sql: mẫu dữ liệu Northwind).
-            Cài đặt file: Pubs.mdf và pubs_log.ldf  là file dữ liệu và file log của pubs, Northwind.mdfnorthwind.ldf là 2 file dữ liệu và log cho mẫu cơ sở dữ liệu Northwind
Tải 2 file scrips hoặc cơ sở dữ liệu về

Sample Files Prerequisites

Người dùng muốn thêm thành công 2 dữ liệu mẫu này vào SQL Server phải có quyền sysadmin hoặc dbcreator. Vì chỉ có quyền này mới được tạo mới cơ sở dữ liệu.

Downloading and Extracting the Files

Có thể cài đặt hai cơ sở dữ liệu mẫu này bằng cách cài SQL2000SampleDb.msi. Sau khi cài đặt xong thì các sơ sở dưc liệu trên sẽ nằm trong thư mục trong máy tính mặc định là:
C:\SQL Server 2000 Sample Databases

Installing the Sample Databases

To install the sample databases
1.   Mở file script tạo mẫu cơ sở dữ liệu sau đó chạy file bằng cách nhấn F5.
2.   Để gán cho người dùng có quyền sử dụng cơ sở dữ liệu đó thì pharp gán quyền truy cập đối tượng cơ sở dữ liệu này cho người dùng đó
Cảnh báo: Hai cơ sở dữ liệu này khi được thêm vào sẽ xóa hết tất cả những mẫu dữ liệu của nó trong các phiên bản trước đó.
Thêm dữ liệu mẫu:
To attach the pre-built files by using SQL Query Analyzer:
1.   Mở SqL Server managerment
2.   Chuột phải Databases chọn All Tasks/Attach Database.
3.   Chọn C:\SQL Server 2000 Sample Databases\northwind.mdf hoặc
C:\SQL Server 2000 Sample Databases\pubs.mdf là  MDF file of database to attach.
4.   Click Verify để chắc chắn file MDF cần thêm vào.
5.   Chọn Northwind hoặc pubs trong Attach as.
6.   Bạn đã có hai cơ sở dữ liệu trên trong DBMS.
7.   Click OK.
>>Các thành phần cơ bản của SQL server
>> Kiến trúc của SQL server database

>>>Triển khai Database trong SQL Server

>>Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
>> Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
>> Thủ tục lưu trữ và trigger

>>> Quản trị hệ thống

>> Giới thiệu
>> Ngôn ngữ điều khiển
>> Sao lưu Dự phòng _ Backup


Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ