[Tin học văn phòng đầy đủ] Trắc nghiệm hiểu biết cơ bản


Trắc nghiệm tin học văn phòng cơ bản
tinhoccoban.net -  tinhoccoban.net - Trắc nghiệm tin học cơ bản Trắc nghiệm tin học cơ bản
Trắc nghiệm tin học văn phòng cơ bản.
Máy tính dùng để xử lý dữ liệu theo một chương trình đã được định trước và cung cấp dữ liệu ra theo yêu cầu một cách tự động. Máy tính nhận các thông tin qua thiết bị nhập (Input) sau đó xử lý các dữ liệu này và trả lời kết quả thông qua thiết bị xuất (Output). 
Để bắt đầu trắc nghiệm, hãy click chuột vào nút bắt đầu ở phía dưới.


Thời gian!
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ