Tự học xử lý ảnh cơ bản

tinhoccoban.net - Nhập môn xử lý ảnh
Nhập môn xử lý ảnh

Xử lý ảnh hiện nay rất quan trọng trong công nghệ thông tin, từ thu nhận ảnh đến xử lý nâng cao chất lượng ảnh, nhận dạng ảnh số… Trong đời sống hiện đại, con người thường xuyên tạo ra các ảnh số. Trong công nghiệp, kinh doanh, đào tạo…, việc giám sát quá trình sản xuất, hoạt động kinh doanh, hoạt động đào tạo… cũng tạo ra vô số bức ảnh cần phải xử lý… Trong viễn thám, xử lý ảnh số cho rất nhiều thông tin về không gian vũ trụ … Trong việc truyền tin, giấu tin, ảnh là phương tiện để gửi đi thông tin, giấu thông tin…
Nội dung trong cuốn giáo trình này tập trung chủ yếu vào nội dung cơ bản trong xử lý ảnh như đọc ảnh, biến đổi ảnh, cân bằng Histogram của ảnh, chuyển đổi ảnh sang ảnh xám, nâng cao chất lượng ảnh, tách biên …
Nội dung giới thiệu trên trang này gồm:

Bài 1: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH

Bài 2: THU NHẬN ẢNH

Bài 3: XỬ LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH

Bài 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN

Bài 5: PHÂN VÙNG ẢNH

Bài 6: NÉN DỮ LIỆU ẢNH

Bài 7: THỊ GIÁC MÁY TÍNH VÀ NHẬN DẠNG ẢNH

Bài 8: GIỚI THIỆU MỘT SỐ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ẢNH TRÊN C#

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ