[Tư duy thiết kế] Tư duy thiết kế là gì?

 Nguyên tắc của Tư duy thiết kế.

Khi thực hiện Tư duy thiết kế được thực hiện qua các tiến trình dưới đây, theo những nguyên tắc thiết kế phải quan sát, gần như “Mười lời khuyên cho Tư duy thiết kế.
Tư duy thiết kế - tinhoccoban.net

 • Một là, quên đi chức vụ, danh hiệu của người tham gia, hay những tài nguyên của dự án đã được gán nhãn. Trong suốt một cuộc hội thảo tư duy thiết kế, mọi thứ đều gác qua một bên
 • Hai là, Khuyến khích những ý tưởng ngây thơ, hoang dã. Hãy cho trí tưởng tượng của bạn được bay bổng. Mọi ý tưởng (được cho là) điên rồ đều được tôn trọng.
 • Ba là, tất cả vì chất lượng. Chất lượng trước số lượng. Lựa chọn, phân tích và đánh giá sau.
 • Bốn là, xây dựng ý tưởng dựa trên những cái khác.Không có bản quyền, những ý tưởng từ người khác được đưa lên, hỗ trợ và được chuyển đổi.
 • Năm là, Tư duy con người làm trung tâm. Tư duy thiết kế, trước hết nghĩ về con người mà không phải là công nghệ hay mục tiêu nghiệp vụ.
 • Sáu là, hãy trực quan và làm cho nó có hình ảnh, sử dụng những hình vẽ, hình minh họa, hình ảnh, những bộ phim, những mẫu, …
 • Bảy là, tránh chỉ trích. Quá trình tạo ra ý tưởng và quá trình đánh giá phải tách biệt nhau một cách tuyệt đối.
 • Tám là, thất bại sớm và thường xuyên. Thất bại có nghĩa là đang học. Thường xuyên thất bại điều đó có nghĩa là bạn học hỏi được rất nhiều điều.
 • Chín là, cần phải tập trung. Tự đặt mình trong một giới hạn, bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ của các tiến trình Tư duy thiết kế.
 • Mười là, hãy vui vẻ. Phát triển những ý tưởng mới cần một nhóm vui vẻ. Sáng tao cần vui vẻ.

Khái niệm tư duy thiết kế

Các nguyên tắc nên được viết rõ ràng trong hội thảo Tư duy thiết kế cho tất cả mọi người tham gia, trên toàn thời gian. Những người tham gia được nhắc đi nhắc lại các nguyên tắc này bởi một người điều hành.
Nguyên tắc “Tập trung, xuất hiện mâu thuẫn đầu tiên với nguyên tắc : Khuyến khích những ý tưởng ngây thơ! Kinh nghiệm và quy trình sáng tạo cho thấy điều đó, tuy nhiên việc thiết lập phạm vi rõ ràng và giới hạn, trong sự tưởng tượng đã cho sự tự do giới hạn, là tiếp cận hướng mục tiêu để tạo ý tưởng, trong một điều kiện cụ thể, pha phát triển (Sự cần thiết để tạo nên phát minh) ” Như  những giới hạn có thể  bao gồm cả những không giới hạn, hướng rộng được đặt ra bởi tầm nhìn và chiến lược của công ty, thời gian thiết kế và giá trị (sản phẩm, dịch vụ đề nghị được tạo ra trong khoảng X  tháng), một phạm vi cần tập trung, số đặc tính mới, tuân thủ những quy tắc ràng buộc hoặc những tài nguyên hữu hạn sẵn có. Boyd/Goldenberg (2013) khéo léo nói ở đây rằng “Tư duy trong giới hạn (Thinking inside the Box)” đề nghị thêm trong “Tư duy vượt giới hạn (Thinking Out of the Box)” làm cách tiếp cận chính.
Suy nghĩ vượt giới hạn - tinhoccoban.net

Trong những trường hợp cụ thể này, một sự cân bằng phải được đưa vào giữa, một mặt, là nguy cơ bóp nghẹt những ý tưởng tiềm năng và mặt khác theo đuổi những ý tưởng không tưởng.
Tập trung cũng có nghĩa là đề cập đến tiến trình Tư duy thiết kế được nói dưới đây. Những giới hạn ở đây có thể được thiệt lập rõ ràng bằng quỹ thời gian cho những pha cụ thể hoặc chỉ định những người làm việc đó, giải pháp như thế nào và ở đâu sẽ được sử dụng. Sử dụng đúng mức và truyền đạt đúng là một thách thức, những giới hạn có thể phát huy sự sáng tạo và tạo động lực và hiệu quả truyền cảm hứng trong nhóm Tư duy thiết kế.

Tiến trình của tư duy thiết kế.

Steve Jobs, CEO của tập đoàn Apple từng nói: Một số người nghĩ rằng thiết kế có nghĩa là trông nó như thế nào. Nhưng tất nhiên, nếu chịu khó đào sâu hơn, thì tư duy thiết kế có nghĩa là nó làm việc như thế nào.
Tư duy thiết kế - tinhoccoban.net
Theo Plattner, tư duy thiết kế bao gồm 6 bước lặp đi lặp lại: Thấu hiểu, quan sát, định nghĩa vấn đề, tìm những ý tưởng, phát triển khuôn mẫu và kiểm thử. Ba pha đầu tiên cũng được gọi là không gian vấn đề, miêu tả vấn đề và tất nhiên bao gồm các nguyên nhân của vấn đề (Cái gì là vấn đề và tại sao lại có những vấn đề này). Tiếp theo, ba pha tiếp theo cũng được gọi là không gian giải pháp, miêu tả những giải pháp có thể có và như thế nào, có thể triển khai. Những bước tiến trình được miêu tả trong thời gian ngắn và sẽ được giải thích chi tiết hơn theo từng bước.
Cũng theo biểu diễn từng bước cho thấy việc biểu diễn tuần tự là cách diễn ra lặp đi lặp lại, luôn có sự phản hồi từ pha sau lên pha trước cho mỗi pha. Mỗi bước riêng có thể được hoàn thành rất nhanh trong yêu cầu và học nhanh theo nguyên tắc lặp đi lặp lại như tiêu chí “thất bại sớm và thường xuyên” hoặc cần thiết, có thể bước cuối cùng mới hoan thành. Nó hữu ích để định nghĩa vững chắc cho thời gian cố định v à các pha cụ thể (trong quản lý dự án Agile, điều này được gọi là thời gian xác định, chương 8.5)
 6 bước của tư duy thiết kế - tinhoccoban.net

Pha 1 “Thấu hiểu” (Thấu hiểu vấn đề)

Trong pha đầu tiên này, trước tiên là phát triển sự hiểu biết về thử thách/ vấn đề/ cân thiết hoặc yêu cầu (hiểu vấn đề). Nó phải được làm rõ ai là người tích hợp tiến trình và trong trường hợp cụ thể, quan điểm về kỹ thuật (quy trình tổ chức) là cần thiết. Cuối cùng, nó phải rõ ràng câu hỏi như thế nào cần tính toán tốt nhất cho những gì mà khách hàng cần được định nghĩa trong các điều khoản cụ thể.

Pha 2: Quan sát

Trong pha này, nghiên cứu chi tiết tại chỗ những điều khách hàng quan tâm, khách hàng cần và vấn đề của khách hàng. Số phương pháp được sử dụng trong thời gian này như phỏng vấn, viết khảo sát, quan sát theo những hình ảnh và phim. Kết quả được phân loại theo điều kiện, được định nghĩa thoeo nhóm và được hiểu biết một cách toàn diện những điều mà khách hàng cần và những hoạt động của họ.

Pha 3. Quan điểm (Định nghĩa vấn đề)

Sau những quan sát, những gì tìm hiểu cần được cô đọng lại thành những mẫu sử dụng đơn giản, vấn đề mà khách hàng cần được tóm tắt lại một cách rõ ràng bằng các câu hỏi.

Pha 4 “Ý tưởng” (Nghiên cứu và tìm kiếm những ý tưởng)

Chỉ trong pha này, giai đoạn động não thực sự diễn ra. Áp dụng các kỹ thuật sáng tạo được sử dụng, tách riêng từ pha này, những ý tưởng có thể được phân tích theo cách thức hướng khách hàng để xác định điểm yếu, và một quyết định lựa chọn có thể được tạo ra dựa trên đánh giá một ý tưởng.

Pha 5.  Mẫu thiết kế (phát triển mẫu thiết kế)

Đây là rất quan trọng, các ý tưởng có thể được hiện thực hóa càng nhanh càng tốt, được tạo ra hình ảnh, được phác thảo, được thiết kế, mô hình/ mô phỏng. Theo lĩnh vực kỹ thuật người ta có thể nói, đây là giai đoạn “Thiết kế nhanh”, theo đó phát triển mẫu nguyễn mẫu thiết kế được áp dụng để quyết định không chỉ sản phẩm mà còn những dịch vụ. Một loạt các phương pháp phát triển nguyễn mẫu có sẵn cho phương pháp này.

Pha 6. Kiểm thử

Trong pha cuối cùng này, các ý tưởng vẫn tiếp tục phát triển và được kiểm nghiệm thêm và được phản hồi từ khách hàng. Thêm nữa, các vấn đề phát triển, thị trường, sản phẩm phải được làm rõ.

Quy trình thực hiện được trình bày ở đây, pha thực thi với việc phát triển ý tưởng cho thị trường  sản phẩm, dịch vụ chỉ được diễn ra sau đó.
Tiến trình của tư duy thiết kế - tinhoccoban.net
Tiến trình của tư duy thiết kế 
Tóm lại, tư duy thiết kế rất toàn diện, tiếp cận hướng người dùng, đó là các phương pháp quan sát có tính hệ thống, truy vấn và động não cũng như các kỹ thuật điều tiết khác trong những pha cụ thể, trong một tiến trình lặp đi lặp lại.


Kế hoạch cho một dự án tư duy thiết kế?

Đầu tiên, những mục tiêu cho dự án tư duy thiết kế cần được chỉ rõ từ công ty hay từ chiến lược đổi mới và những kỳ vọng cho toàn bộ dự án được nêu ra một cách rõ ràng.

 •         Nên tìm những ý tưởng mới? Tất nhiên là trong lĩnh vực tìm kiếm.
 •         Nên cần những khách hang cụ thể và / hoặc những mô hình hoặc những xu hướng được tìm thấy trong số những khách hàng trong một phạm vi lĩnh vực cụ thể.
 •        Những mục tiêu cần đạt được và khi nào cần đạt được.
 •         Những nhân viên hoặc những người tham gia (chuyên gia từ những nhà nghiên cứu, những khách hàng, những nhà cung cấp, những nhóm người từ bên ngoài ngành công nghiệp) được giải quyết từ những lĩnh vực / ngành học.
 •          Ai chịu trách nhiệm quản lý dự án và điều tiết dự án
 •         Những nơi mà giao tiếp giữa các bên liên quan
 •         Dự trù ngân sách sẵn có cho dự án tư duy thiết kế.

Kế hoạch tư duy thiết kế - tinhoccoban.net
Một trong những đặc điểm của mục tiêu là phải rõ ràng và trách nhiệm của các bên liên quan, nó rất cần thiết, cần phải phê bình, đánh giá tất cả các phương pháp phù hợp cho các mục tiêu.
Một nhân tố quyết định cho sự thành công của dự án tư duy thiết kế là tổ chức dự án. Trong phần lớn các trường hợp, Tư duy thiết kế được quan tâm như một dự án liên quan đến nhân viên nội bộ và phía bên ngoài từ các bên liên quan. Đội/ nhóm dự án bao gồm từ 6 đến 9 đại diện từ các lĩnh vực khác nhau (R&D, sản phẩm, tiếp thị và bán hàng) hoặc theo luật nhóm chuyên ngành đóng góp ít nhất 50% thời gian làm việc của họ (cởi mở với các ý tưởng bên ngoài). Các trải nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau giúp ích cần thiết cho tư duy thiết kế.
Không được bỏ bê những trợ giúp từ phía bên trong của công ty cho sự triển khai những kết quả từ tư duy thiết kế. Những hỗ trợ cần thiết của người quản lý có thể trở thành nhân tố quyết định thành công, cũng như có nhiều ích lợi ở đây. Sự hỗ trợ có thể được nhìn thấy cụ thể trong các hoạt động sau:


 •        Nguồn lực đầy đủ cho dự án
 •        Nếu có thể, sẽ tiếp quản sự bảo trợ cho dự án tư duy thiết kế.
 •        Báo cáo liên tục về tiến độ của dự án.
 •        Thường trực nội bộ và giao tiếp bên ngoài về tầm quan trọng của tư duy thiết kế
 •        Thành viên ban chỉ đạo nếu có
 •        Tham gia cá nhân trong hội thảo.
 •         Công nhận các nhân viên liên quan.Trong trường hợp của một dự án rộng lớn hơn, một ban chỉ đạo bao gồm các nhà quản lý từ các khu vực nêu trên cũng phải được thành lập. Nhìn chung, tất cả các nhiệm vụ, năng lực và trách nhiệm phải được xác định bởi tất cả những người tham gia dự án.

1.Tổng quan về tư duy thiết kế?

2. Tư duy thiết kế là gì?

3. Làm sao để hiểu chủ đề?
4. Quan sát như thế nào?
5. Định nghĩa chủ đề?
6. Làm thế nào để tìm kiếm ý tưởng?
7. Lập dàn ý.
8. Làm thế nào để kiểm tra ý tưởng nghiệp vụ
9. Làm thế nào để thực thi được thiết kế của mình

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ