[Sử dụng Excel] Đặt thư mục làm việc và font mặc định cho Excel

Trong bài viết này, tôi hướng dẫn các bạn đặt lại đường dẫn lưu file mặc định trong Excel

Trong quá trình làm việc, khi lưu file excel, việc chọn thư mục nào đó để lưu lại sẽ khá mất thời gian nếu đường dẫn cần lưu khá cách xa so với với đường dẫn lưu mặc định. Vì vậy việc đó sẽ khá mất thời gian. Do đó hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho các bạn.
 Bước 1. Trong office 2003 bạn chọn: Tool/ Option/ hoặc nhấn phím tắt Alt + T + O
Công cụ lựa chọn
Công cụ lựa chọn

Bước 2.Chọn thẻ General và trong phần font chọn font mặc định, và cỡ chữ mặc định, ở đây tôi chọn font Arial và font chữ có cỡ là 10.
Tab lựa chọn
Tab lựa chọn
Trong phần Defaul file location ta chọn đường dẫn mặc định khi lưu file
Còn trong Excel 2010, thì các bạn vào File/Option/Genaral và làm tương tự. Sau đó bạn ra ngoài cửa sổ excel và thoát không lưu lại và click vào chương trình excel một lần nữa. Lúc này, khi bạn nhấn Ctrl+ S thì vị trí lưu trữ mặc định sẽ là : D:\excel.
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ