[Tự học lập trình C/C++] Viết chương trình C++ để in các dấu sao theo mẫu có qui tắc đã cho.

Bài tập

Viết chương trình C++ để in các dấu sao theo mẫu có qui tắc sau:
*******
******
*****
****
***
**
*

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Mình sử dụng vòng lặp FOR để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include<cmath> 
  
using namespace std; 
  
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int i=7; 
 int j=7; 
  
 for(i=1;i<=7;i++){ 
  for(j=7-i;j>=1;--j)cout<<"*"; 
  cout<<"\n"; 
} 
   
   cout<<"\n"; 
   system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS; 
}

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN