[Tự học lập trình C/C++] Viết chương trình C++ để (a) hiển thị dãy Fibonacci bất kỳ; (b) để tính chuỗi Fibonacci

Bài tập 1

Viết chương trình C++ hiển thị dãy Fibonacci bất kỳ.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Mình sử dụng vòng lặp FOR như sau:


#include<iostream>
#include<conio.h>

using namespace std;

int main()
{

   // Khai bao bien
   int counter, n;
   long last=1,next=0,sum;
   // Nhap gia tri
   cout<<"Nhap mot so :";
   cin>>n;

   //Tinh chuoi Fibonacci 
   while(next<n/2)
   {
   cout<<last <<" ";
   sum=next+last;
   next=last;
   last=sum;
   }

  
   return 0;
 }

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN