[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết một chương trình C++ để nhắc người dùng nhập 3 số nguyên và tìm giá trị lớn nhất.

Bài tập

Viết một chương trình C++ để nhắc người dùng nhập 3 số nguyên và tìm giá trị lớn nhất.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF-ELSE cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip>   
using namespace std;   
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
   int a,b,c,max;
   cin>>a>>b>>c;
   max=a; //Gia su gia tri dau tien la lon nhat
   if(max<b) max=b; // So sanh max voi b va cap nhat gia tri lon nhat nay
   if(max<c) max=c; //So sanh max voi c va cap nhat gia tri lon nhat nay
   cout<<"Gia tri lon nhat cua ba so la: "<<max; //Ket qua 
   return 0; 
}
Chương trình viết bằng ngôn ngữ C sẽ như sau:


Quay lai>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN