[Tự học lập trình C/C++] Viết một chương trình C++ để xử lý tình huống khi người dùng lựa chọn một tùy chọn nào thì chương trình của bạn sẽ in một dòng thông báo về tùy chọn đó

Bài tập

Giả sử bạn muốn viết một chương trình C++ để xử lý tình huống khi người dùng lựa chọn một tùy chọn nào thì chương trình của bạn sẽ in một dòng thông báo về tùy chọn đó.
Bạn theo dõi chương trình C++ khá thú vị dưới đây. Bạn nên sử dụng lệnh switch-case trong trường hợp này, sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std; 
int main()
{

int luachon;
cout << "1. Talk" << endl;
cout << "2. Eat" << endl;
cout << "3. Play" << endl;
cout << "4. Sleep" << endl;
cout << "Nhap lua chon cua ban : " << endl;
cin>>luachon;
switch(luachon)
{
case 1 : cout << "Ban da chon talk...buon chuyen qua nhieu khong la thoi quen tot." << endl;
break;
case 2 : cout << "Ban da chon eat...an uong du chat dinh duong la tot cho suc khoe." << endl;
break;
case 3 : cout << "Ban da chon play...choi game nhieu la khong tot." << endl;
break;
case 4 : cout << "Ban da chon sleep...ngu 8 tieng mot ngay la tot cho suc khoe." << endl;
break;
default : cout << "Ban da khong chon lua chon nao...vi the se thoat chuong trinh." << endl;
}
return 0;
}
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ