[Tự học lập trình C/C++]Viết chương trình C++ để tính các giá trị biểu thức và in kết quả theo yêu cầu

Bài tập

Viết chương trình C++ để in kết quả dưới dạng sau:
Gtri x Gtri y Bieu Thuc Ket qua
10 |5 |x=y+3 |x=8
10 |5 |x=y-2 |x=3
10 |5 |x=y*5 |x=25
10 |5 |x=x/y |x=2
10 |5 |x=x%y |x=0

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Để in kết quả theo yêu cầu để bài, bạn sử dụng các ký hiệu tab và newline như sau:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main(int argc, char *argv[])
{
int x;
int y;
x=10;
y=5;
cout<<"Ket qua tra ve:\n";
cout<<"Gtri x\t"<<"Gtri y\t"<<"Bieu thuc\t"<<"Ket qua\n";
cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x=y+3\t"<<"\t|"<<"x="<<y+3<<"\n";
cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x=y-2\t"<<"\t|"<<"x="<<y-2<<"\n";
cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x=y*5\t"<<"\t|"<<"x="<<y*5<<"\n";
cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x=x/y\t"<<"\t|"<<"x="<<(float)(x/y)<<"\n";
cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x=x%y\t"<<"\t|"<<"x="<<x%y<<"\n";

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Quay lại>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN