[Tự học lập trình C/C++]Viết chương trình C++ để tìm vận tốc cuối cùng và in kết quả ra màn hình khi biết vận tốc ban đầu, gia tốc và thời gian

Bài tập

Giả sử bạn có vận tốc ban đầu u, gia tốc a và thời gian t. Viết chương trình C++ để tìm vận tốc cuối cùng và in kết quả ra màn hình.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập các giá trị tương ứng cho u, a và t. Sau đó, sử dụng công thức v = u + a*t để tính vận tốc cuối cùng.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std; 
int main()
{

int v,u,a,t;
cout << "Nhap van toc, gia toc, thoi gian : " << endl;
cin>>u>>a>>t;
v=u+a*t;
cout << "Van toc cuoi cung la " << v << "." << endl;
return 0;
}

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ