[Tự học lập trình C/C++]Viết chương trình C++ để nhập nhập một số nguyên, tìm bội số của số đó với các số từ 1-15 , sau đó in kết quả ra màn hình.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập nhập một số nguyên, tìm bội số của số đó với các số từ 1-15 , sau đó in kết quả ra màn hình.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng vòng lặp xác định số lần lặp FOR để tìm bội số của số đó với các số từ 1-15, sau đó sử dụng lệnh cout để in kết quả.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

int x;
cout << "Nhap mot so nguyen : ";
cin>>x;
cout << "Boi so cua no voi " << x << " so dau tien la : ";
for(int y=1;y<16;y++)
cout << "\n" << x << "x" << y << "=" << x*y;

return 0;
}
Dưới đây là video trình bày cách viết chương trình c/c++ nhập vào một số nguyên dương, tình 5 bội số đầu tiên của số đó.

Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN