[Tự học lập trình C\C++] Viết chương trình C++ để tìm tổng, hiệu, tích và thương của hai số nguyên và in kết quả ra màn hình.

Bài tập

Giả sử bạn có hai số nguyên được định nghĩa trước, hãy viết chương trình C++ để tìm tổng, hiệu, tích và thương của hai số nguyên và in kết quả ra màn hình.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Chúng ta khai báo các biến tong, hieu, tich và thuong để tính toán các giá trị tương ứng, sau đó sử dụng lệnh cout để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std; 
int main()
{
 
 int x = 10;
 int y = 2;
 int tong, hieu, tich, thuong;
 tong = x + y;
 hieu = x - y;
 tich = x * y;
 thuong = x / y;
 cout << "Tong cua " << x << " & " << y << " la " << tong << "." << endl;
 cout << "Hieu cua " << x << " & " << y << " la " << hieu << "." << endl;
 cout << "Tich cua " << x << " & " << y << " la " << tich << "." << endl;
 cout << "Thuong cua " << x << " & " << y << " la " << thuong << "." << endl;
 return 0;
}

Download code tính tổng hiệu tích thương miễn phí

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN