[Tự học lập trình C/C++] Chuỗi trong lập trình C.

Bài tập
Viết một chương trình C++ để nhập một chuỗi từ bàn phím và in ra màn hình độ dài của chuỗi đó.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng hàm strlen để tìm độ dài của chuỗi, sau đó sử dụng lệnh cout để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <string.h>
using namespace std; 
int main()
{
int slength;
char x[81]; //cho phep nguoi dung nhap mot chuoi co do dai toi da la 80 ky tu.
cout << "Nhap chuoi : " << endl;
cin>>x;
slength=strlen(x);
cout << "Do dai cua chuoi " << x << " la " << slength << "." << endl;
return 0;
}
Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN