[Tự học lập trình C/C++] Mảng con trỏ

Bài tập 3


Viết một chương trình C++ để nhận 5 giá trị nguyên từ bàn phím. 5 giá trị này sẽ được lưu trữ trong một mảng bởi sử dụng một con trỏ. In các phần tử của mảng theo thứ tự đảo ngược bởi sử dụng một con trỏ.
#include<iostream> 
#include<conio.h>
using namespace std; 
   int main() 
    { 
     int arr[5],i; 
     int *p=arr; 
     cout<<"Nhap 5 so:"; 
     cin>>*p>>*(p+1)>>*(p+2)>>*(p+3)>>*(p+4); 
     cout<<"Cac so ban vua nhap theo thu tu dao nguoc la:\n"; 
     for(i=4;i>=0;i--) 
        cout<<*(p+i)<<endl;      
     return 0;  
    }

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN