[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm tính lập phương trong C

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên và tìm lập phương của số đó.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn định nghĩa một hàm lapphuong(int x) để tìm lập phương của một số, sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std; 
int lapphuong(int x); //la prototype.
int main()
{
int a;
cout << "Nhap mot so nguyen : ";
cin>>a;
cout << "Gia tri lap phuong cua " << a << " la : " << lapphuong(a) << endl; //goi ham lapphuong(a).
return 0;
}
//dinh nghia ham
int lapphuong(int x)
{
int y;
y=x*x*x;
return(y);
}
Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN