[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm in ra số kế tiếp của số vừa nhập.

Bài tập

Viết chương trình C++ để in ra màn hình số kế tiếp của số nguyên bạn vừa nhập.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn định nghĩa một hàm value(int x) như dưới đây để tính số kế tiếp của số bạn vừa nhập và sử dụng lệnh count để in ra màn hình kết quả.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std; 
void value(int);

int main()
{
int x;
cout << "Nhap mot so nguyen : ";
cin>>x;
cout << "So ngay sau cua " << x << " la ";
value(x);
return 0;
}
void value(int x)
{
x++;
cout << x << "." << endl;
}
Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN