[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm tính giai thừa

Bài tập

Viết chương trình C++ để tính giai thừa của một số nguyên dương bởi sử dụng hàm trong C++.
giai thừa - tinhoccoban.net

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include<iostream>
#include<conio.h>

using namespace std;

//ham
long giaithua(int);

int main()
{

   // Khai bao bien
   int counter, n;

   // Nhap gia tri
   cout<<"Nhap so :";
   cin>>n;

   // Goi ham giaithua
   cout<<"Gia tri giai thua cua " <<n<< " la "<<giaithua(n);
   
   return 0;
 }

// Ham giaithua
long giaithua(int n)
{
  int counter;
  long fact = 1;

   //vong lap for
   for (int counter = 1; counter <= n; counter++)
   {
     fact = fact * counter;
   }

 return fact;
}
Download code tính giai thừa miễn phí


Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN