[Trí tuệ nhân tạo] Hướng dẫn xây dựng lớp trạng thái cho tìm kiếm mùĐể xây dựng không gian trạng thái của các thuật toán tìm kiếm mù, chúng ta phân tích một chút. Không gian trạng thái bao gồm các trạng thái và mối quan hệ giữa các trạng thái đó. Các quan hệ có thể có là: quan hệ cha, con.
Vậy mỗi trạng thái có thể được xây dựng như sau:
Các phương thức khởi dựng:
Phương thức khởi dựng mặc định cho trạng thái mù - Tinhococban.net
Phương thức khởi dựng mặc định cho trạng thái mù

Các thuộc tính của trạng thái mù:


Các phương thức của trạng thái mù:

Các phương thức của trạng thái tìm kiếm mù - tinhoccoban.net
Các phương thức của trạng thái tìm kiếm mù

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN