[Trí tuệ nhân tạo] Xây dựng thuật toán tìm kiếm chiều rộng với không gian trạng thái tìm kiếm mù
Trí tuệ nhân tạo - tinhoccoban.net
Trí tuệ nhân tạo
Thuật toán tìm kiếm chiều rộng được xây dựng như sau:
Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng - tinhoccoban.net

Thiết kế form như sau:

Form áp dụng thuật toán tìm kiếm chiều rộng -tinhoccoban.net

Nội dung bài toán áp dụng như sau:Thì code cho nút "Chieu rong" được viết như sau:


Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ