[Trí tuệ nhân tạo] Xây dựng không gian trạng thái cho bài toán tìm kiếm A *

Với không gian trạng thái như sau:

Xây dựng không gian trạng thái cần phải xây dựng các Node trước,  có các thuộc tính:

Tiếp theo là các phương thức

Khi sử dụng build không gian trạng thái như sau:và nút click


Kết quả ta có được:


Chúc các bạn thành công!
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ