[Tin học văn phòng] Học tin học văn phòng học những gì, mục tiêu đạt được được.

 Microsoft Office 2013 Professional - KeyKong
Mục tiêu của người học.:
Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên được cung cấp những hiểu biết và kỹ năng căn bản về tin học; Máy tính căn bản, Các ứng dụng chủ chốt, Cuộc sống trực tuyến. 

Nội dung:
-       Giới thiệu với sinh viên ba nội dung chính sau:  Kỹ năng làm việc với máy tính căn bản, làm việc trên các ứng dụng chủ chốt, tham gia cuộc sống trực tuyến;

-       Máy tính căn bản: Cung cấp kiến thức nền tảng về máy tính, bao gồm kiến thức và cách sử dụng phần cứng máy tính, phần mềm và hệ điều hành.

-       Các ứng dụng chủ chốt: Cung cấp kiến thức nền tảng bao phủ bốn ứng dụng (xử lý văn bản trên Word, làm việc trên bảng tính Excel, trình chiếu trên PowerPoint, xử lý cơ sở dữ liệu trên Access).

-       Cuộc sống trực tuyến: Bao gồm các khía cạnh khi làm việc trong môi trường kết nối mạng, môi trường Internet, cung cấp kiến thức căn bản về mạng và Internet, kỹ năng sử dụng các ứng dụng cụ thể như phần mềm thư điện tử và trình duyệt Web, kỹ năng tìm kiếm và đánh giá thông tin.

3. Chuẩn đầu ra

I. HỆ ĐIỀU HÀNH 

1. 1 Định nghĩa về hệ điều hành

1. 2 Các tính năng chung của hệ điều hành

1. 3 Tìm hiểu Windows desktop

1. 4 Mối quan hệ  Phần mềm/Phần cứng

1. 5 Tìm hiểu các bản cập nhật của hệ điều hành

II: TỆP TIN VÀ THƯ MỤC 

2. 1 Cửa sổ làm việc điển hình của windows

2. 2 Làm việc với tệp tin và thư mục

III: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH 

3. 1 Xác định loại máy tính

3. 2 Tìm hiểu bên trong máy tính

3. 3 Nhận diện các thiết bị nhập xuất

3. 4 Tìm hiểu các phần cứng làm việc cùng nhau

IV: BẢNG ĐIỀU KHIỂN  

4. 1 Sử dụng Control Panel

4. 2 Tìm hiểu về Power Option

4. 3 Làm việc với tài khoản người dùng và các quyền

V: PHẦN MỀM 

5. 1 Định nghĩa phần mềm

5. 2 Bản quyền phần mềm

5. 3 Lựa chọn một chương trình ứng dụng

5. 4 Các chương trình quản lý đĩa

5. 5 Quản lý phần mềm

VI: XỬ LÝ SỰ CỐ 

6. 1 Định nghĩa xử lý sự cố

6. 2 Khai thác hệ thống hỗ trợ Windows Help and Support

6. 3 Sử dụng Task Manager CÁC ỨNG DỤNG CHỦ CHỐT 

I: CÁC TÍNH NĂNG PHỔ BIẾN 

1. 1 Quy trình làm việc với các ứng dụng

1. 2 Quan sát màn hình làm việc của ứng dụng

1. 3 Trợ giúp bổ sung 

1. 4 Thao tác với các tệp tin

II: MICROSOFT WORD 2013

2. 1 Nhập và chỉnh sửa văn bản

2. 2 Tùy chỉnh các hiển thị tài liệu

2. 3 Chỉnh sửa văn bản

2. 4 Định dạng các ký tự văn bản

2. 5 Tìm hiểu các thiết lập Tab

2. 6 Làm việc với thụt lề

2. 7 Làm việc với các Đoạn văn bản

2. 8 Hiệu đính tài liệu

2. 9 Thay đổi thiết lập trang

2. 10 Xem trước và in tài liệu

2. 11 Thay đổi thiết lập trang

2. 12 Sử dụng bảng

2. 13 Làm việc với các bình luận

III: MICROSOFT EXCEL 2013

3. 1 Tìm hiểu các thuật ngữ căn bản

3. 2 Quản lý các sổ tính

3. 3 Thao tác với nội dung

3. 4 Tạo các công thức đơn giản

3. 5 Định dạng có nghĩa là gì

3. 6 Sử dụng bộ kiểm tra chính tả

3. 7 Sắp xếp hoặc lọc dữ liệu

3. 8 Làm việc với biểu đồ

3. 9 Sẵn sàng để in ấn

IV: MICROSOFT POWERPOINT 2013

4. 1 Powerpoint là gì?

4. 2 Làm việc với các bản trình chiếu

4. 3 Quản lý các slide

4. 4 Quản lý các đối tượng của slide

4. 5 Tạo các slide chủ (Master Slide)

4. 6 Tạo hoạt cảnh cho các đối tượng

4. 7 Thuyết trình

4. 8 Xem trước hoặc in bản trình chiếu

V: MICROSOFT ACCESS 2013

5. 1 Access là gì?

5. 2 Các đối tượng cơ sở dữ liệu

5. 3 Các thành phần giao diện

5. 4 Quản lý các tệp tin cơ sở dữ liệu

5. 5 Căn bản về bảng

5. 6 Điều chỉnh cách hiển thị

5. 7 Tìm kiếm dữ liệu bạn muốn

5. 8 Làm việc với dữ liệu trong các hiển thị biểu mẫu

5. 9 Báo cáo là gì?

5. 10 Thiết kế các báo cáo

CUỘC SỐNG TRỰC TUYẾN 

I: WORLD WIDE WEB 

1. 1 Internet, trình duyệt và World Wide Web

1. 2 Tìm hiểu về địa chỉ của website

1. 3 Các thành phần chung của trang web

1. 4 Các tính năng và chức năng của trình duyệt

II: KẾT NỐI MẠNG 

2. 1 Định nghĩa mạng

2. 2 Các mô hình mạng

2. 3 TCP/IP và mạng

2. 4 Mạng cục bộ (LAN)

2. 5 Các mạng diện rộng

2. 6 Các mạng chuyển mạch công cộng

2. 7 Kết nối với internet

2. 8 Đánh địa chỉ trên Internet

2. 9 Sự cần thiết của bảo mật

2. 10 Khắc phục sự cố mạng

III: TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ 

3. 1 Tôi có thể giao tiếp với người khác bằng cách nào

3. 2 Làm việc với thư điện tử

3. 3 Sử dụng Microsoft Outlook

IV: CÔNG DÂN KỶ NGUYÊN SỐ 

4. 1 Xác định các vấn đề về đạo đức

4. 2 Những thực hành tốt cho công dân trực tuyến

4. 3 Bảo vệ dữ liệu hoặc máy tính của bạn

4. 4 Ngăn ngừa chấn thương cá nhân

4. 5 Bảo vệ bản thân khi trực tuyến

V: TIM KIẾM THÔNG TIN 

5. 1 Tìm kiếm thông tin

5. 2 Tìm kiếm một trang web cụ thể

5. 3 Sử dụng công nghệ máy tìm kiếm


Mục lục seri các bài viết hướng dẫn tự học tin học văn phòng đầy đủ

BÀI 1. GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM CỦA MÁY TÍNH

BÀI 2 GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH, CONTROL PANEL

BÀI 3  LÀM VIỆC TRÊN THƯ MỤC VÀ TẬP TIN

BÀI 4 GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT WORD

BÀI 5 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

BÀI 6 CHÈN CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀO VĂN BẢN

BÀI 7 XỬ LÝ BẢNG BIỂU VÀ CÁC TIỆN ÍCH

BÀI 8 GIỚI THIỆU VỀ EXCEL

BÀI 9 SỬ DỤNG HÀM XỬ LÝ DỮ LIỆU DẠNG SỐ VÀ CHUỖI

BÀI 10 SỬ DỤNG HÀM DỮ LIỆU THỜI GIAN, NGÀY THÁNG

BÀI 11 SỬ DỤNG HÀM DỮ LIỆU THỐNG KÊ VÀ THỐNG KÊ CÓ ĐIỀU KIỆN

BÀI 12 SỬ DỤNG HÀM DỮ LIỆU LOGIC

BÀI 13 SỬ DỤNG HÀM TÌM KIẾM

BÀI 14 SỬ DỤNG HÀM SẮP XẾP , TRÍCH LỌC VÀ VẼ ĐỒ THỊ

BÀI 15 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN POWER POINT

BÀI 16 TẠO HIỆU ỨNG VÀ TRÌNH DIỄN

BÀI 17  KHỞI ĐẦU VỚI ACCESS

BÀI 18 TẠO TRUY VẤN DỮ LIỆU

BÀI 19. THIẾT KẾ FORM TRONG ACCESS

BÀI 20. TẠO LẬP BÁOCÁO DỮ LIỆU

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ