[Lập trình đồ họa máy tính cơ bản] Vẽ hình vuông xoắn ốc bằng C++

Vẽ hình vuông xoắn ốc bằng C++-Tinhoccoban.net
Vẽ hình vuông xoắn ốc bằng C++
Code Vẽ Xoắn Ốc bằng C++:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
#include <math.h>

int main(){
  initwindow(800,600);
  int xc=400,yc=300,R = 80,loop=200;
  int g=0,gt=83,Rt=3;
  int c = 1;

  for (int i=0;i<loop;i++){
    g+=gt;
    int x = xc + round(cos(g*M_PI/180)*R);
    int y = yc + round(sin(g*M_PI/180)*R);
    setcolor(c);
    c++;
    if (c==16)
    c=1;
    line (xc,yc,x,y);
    xc = x;
    yc = y;
    R+=Rt;
   // getch();
  }
  getch();
  return 0;
}

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN